A A A

Financiële jaar-, kwartaal- en maandrapportages

Core-business van BoHeWa is naast administratievoering de periodieke financiële verslaggeving.

Uiteraard de jaarrekening (in leesbaar formaat en begrijpelijke taal!!) maar steeds vaker ook maand- en kwartaalrapportering.

Tevens verzorgen wij het opstellen van begrotingen.